Αχαΐας

ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Αχαΐας διοργανώνει τοπικά επιμορφωτικά σεμινάρια και ενημερωτικές ημερίδες, με τεχνολογικό ή εκπαιδευτικό περιεχόμενο, σε συνεργασία με αρμόδιους Σχολικούς Συμβούλους, με επιστημονικούς Φορείς, αρμόδιες Υπηρεσίες, ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και Ερευνητικά Ινστιτούτα. 

Μερικά από τα σεμινάρια που έχει διοργανώσει το γραφείο μας είναι η "Εγκατάσταση Ubuntu LTSP σε σχολικό εργαστήριο" και η "διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδων με το JOOMLA" καθώς και ετήσια σεμινάρια μέσω της πλατφόρμας MOODLE.

 

ΘΕΜΑ: «Σεμινάριo του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ Αχαΐας  για Εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ19/20 Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για το Σχολ. Έτος 2014-15»

 

Σας ανακοινώνουμε την πραγματοποίηση εγκεκριμένου σεμιναρίου, το οποίο διοργανώνεται από το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Αχαΐας και τον Σχολικό Σύμβουλο Πληροφορικής Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας-Ηλείας κ. Μπίρμπα Θεόδωρο και απευθύνεται στους/στις εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ19/20 Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, σε θέματα Πληροφορικής.

 

Τα σεμινάριo θα διεξαχθεί με μικτή μέθοδο επιμόρφωσης πέντε (5) δια ζώσης συναντήσεων, πέντε (5) διδακτικών ωρών  η καθεμιά όπως φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα.

 

Το συνολικό πρόγραμμα των σεμιναρίων είναι το ακόλουθο (σε περίπτωση κωλύματος θα ορίζεται εκ νέου εναλλακτική ημερομηνία):

 

Αντικείμενο

Ημερομηνίες

Δια ζώσης συναντήσεων

Ώρες συναντήσεων

Έναρξη – ΕΛΛΑΚ - «Εγκατάσταση Ubuntu LTSP σε σχολικό εργαστήριο»

17/12/2014

17:00-21:00

Διδασκαλία μέσω του SCRATCH

11/2/2015

17:00-21:00

«Εισαγωγή στο Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System) Joomla»

3/3/2015

17:00-21:00

«Αντιμετώπιση Προβλημάτων Δικτύωσης Σχολικού Εργαστηρίου»

21/4/2015

17:00-21:00

Κλείσιμο-Αξιολόγηση-Παρουσίαση

12/5/2015

17:00-21:00

 

Για κάθε μία από τις 20 εβδομάδες εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι θα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Μoodle για την πρόσβαση στο εκπαιδευτικό τους υλικό και την υλοποίηση ορισμένων ασκήσεων εμπέδωσης. Τις ασκήσεις αυτές θα στέλνουν ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) για βαθμολόγηση. Ο χρόνος που απαιτείται συνολικά για όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου, για μελέτη και εμπέδωση από το σπίτι εκτιμάται σε 80 ώρες.

 

Αντικείμενα και στόχοι του σεμιναρίου είναι τα κάτωθι:

 

Α) «Εγκατάσταση Ubuntu LTSP σε σχολικό εργαστήριο». Τα θέματα που θα καλυφθούν είναι:

 

 1. Εγκατάσταση Ubuntu Server
 2. Εγκατάσταση και διαχείριση Ubuntu client
 3. Δημιουργία λογαριασμών μαθητών
 4. Εγκατάσταση εκπαιδευτικού  και λοιπού λογισμικού

 

Β) «Εισαγωγή στο Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System) Joomla Τα θέματα που θα καλυφθούν είναι:

 

 1. Περιγραφή Joomla
 2. Εγκατάσταση Joomla
 3. Διαχείριση ρυθμίσεων του Συστήματος Joomla
 4. Εισαγωγή έτοιμων προτύπων, αλλά και δημιουργία νέων
 5. Διαχείριση περιεχομένου με το Σύστημα Joomla

 

Γ) «Αντιμετώπιση Προβλημάτων Δικτύωσης Σχολικού Εργαστηρίου». Τα θέματα που θα καλυφθούν είναι:

 

 1. Πρωτόκολλα Δικτύου
 2. Αρχιτεκτονική Εργαστηρίου ΗΥ
 3. Διαδικτυακή Υποδομή Σχολικού Δικτύου
 4. Προβλήματα Δικτύωσης-Ιντερνέτ και λύσεις

 

Δ) «Διδασκαλία μέσω του SCRATCH»

 

Το σεμινάριο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής ΠΕ19/20 Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Θα δημιουργηθεί 1 τμήμα με 20-25 εκπαιδευόμενους. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου και τη χορήγηση αντίστοιχης βεβαίωσης απαιτείται επιτυχής ολοκλήρωση του 100% των συνολικών εργασιών (δηλαδή 4 εργασίες) συμμετοχή στις 5 δια ζώσης συναντήσεις.

 

 

 

 

Για το σχολικό έτος 2013-2014 έχουν προγραμματιστεί τα εξής σεμινάρια:

 

Το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Αχαΐας και ο Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Αχαΐας-Ηλείας κ. Μπίρμπας Θεόδωρος σε συνεργασία με άλλες Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης και την υποστήριξη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΙΤΥΕ) διοργανώνουν σεμινάριο που απευθύνεται στους/στις εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, με θέμα «Αξιοποίηση τεχνικών ασύγχρονης και εξ αποστάσεως διδασκαλίας μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης Moodle».

Η διάρκεια του σεμιναρίου θα είναι ένα πλήρες ημερολογιακό εξάμηνο και θα λάβει χώρα από αρχές Νοεμβρίου 2013 έως και αρχές Ιουνίου  2014. Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της «μεικτής» διδασκαλίας, συνδυάζοντας 5 δια ζώσης εκπαιδευτικές συναντήσεις και 26 εβδομάδες εκπαίδευσης από απόσταση με χρήση υπολογιστή.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  http://e-learning.ilei.sch.gr/aitisi/2013/ έως και 27/10/2013.

 

 

********************************************************************************************************

Το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. Αχαΐας προτίθεται να διοργανώσει έξι (6) διήμερα σεμινάρια για καθηγητές πληροφορικής ΠΕ19-20 Δ/θμιας και Α/θμιας, διάρκειας 10 διδακτικών ωρών το καθένα, για το σχολικό έτος 2013-14.

Το συνολικό πρόγραμμα των σεμιναρίων είναι το ακόλουθο:

Σεμινάριο

Ημερομηνία σεμ. 1

Ημερομηνία σεμ. 2

«Εισαγωγή στο Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System) Joomla»

             29-30/10/2013

16:00-20:00

4-5/2/2014

16:00-20:00

«Αντιμετώπιση Προβλημάτων Δικτύωσης Σχολικού Εργαστηρίου»

26-27/11/2013

16:00-20:00

11-12 /3/2014

16:00-20:00

«Εγκατάσταση Ubuntu LTSP σε σχολικό εργαστήριο»

10-11/12/2013

16:00-20:00

8-9/4/2014

16:00-20:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν στο κτίριο της Δ/νσης Δ/θμιας Ν. Αχαΐας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.plhnet.gr έως τις 24/10/2013.


Θα δημιουργηθεί ένα τμήμα των 10 ατόμων για κάθε σεμινάριο. Θα επιμορφωθούν συνολικά 60 εκπαιδευτικοί ΠΕ19-20. Σε περίπτωση περισσότερων αιτήσεων, οι εκπαιδευόμενοι θα επιλεγούν με κλήρωση: Ο κατάλογος των αιτήσεων βρίσκεται στα αντίστοιχα αναρτηθέντα αρχεία Joomla: joomla.pdf, Δίκτυα: network.pdf & Ubuntu: ubuntu.pdf

 

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης για τα δύο σεμινάρια «Εγκατάσταση Ubuntu LTSP σε σχολικό εργαστήριο» (3-4/12/2013 16:00-20:00) είναι τα κάτωθι και οι κληρωθέντες θα ειδοποιηθούν με email:


 

 

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης για τα δύο σεμινάρια στα Δίκτυα φαίνονται στην κάτωθι εικόνα και οι κληρωθέντες θα ειδοποιηθούν με email:

net

 

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης για τα δύο σεμινάρια Joomla φαίνονται στην κάτωθι εικόνα και οι κληρωθέντες θα ειδοποιηθούν με email:

 

joomla.jpg

Attachments:
Download this file (JOOMLA.pdf)JOOMLA.pdf[ ]39 Kb
Download this file (network.pdf)network.pdf[ ]41 Kb
Download this file (ubuntu.pdf)ubuntu.pdf[ ]37 Kb